Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år.

Betalning kan ske via plusgiro 489 89 53-7 eller vid någon av våra tillställningar.

Vid betalning, GLÖM EJ att ange avsändare